محسن حاجی حسنی کارگر قاری بین‌الملی قرآن کریم در جریان فاجعه منا جان به جان آفرین تسلیم کرد و جامعه قرآنی طی روز‌های اخیر عزادار حاجی حسنی و باوی دو نفر از اعضای کاروان نور هستند.در این فیلم تلاوت حاجی حسنی درحلقه قرآنی مسجد‌الحرام که چند شب قبل از وفات اجرا شده تقدیم می‌شود.


لینک دانلود