فیلمی از صحرای عرفات و حضور اعضای کاروان قرآنی اعزامی به حج 94 در مراسم برائت از مشرکین منتشر شد.در حادثه منا از بین اعضای 20 نفره کاروان قرآنی اعزامی به حج عروج دو نفر از آقایان محسن حاجی‌حسنی کارگر و امین باوی تأیید شد و همچنان سه نفر دیگر آقایان حسن دانش، فواد مشعلی، محمدسعید سعیدی‌زاده مفقود هستند.


لینک دانلود