تلاوت مرحوم «حسن دانش» در مراسم پایانی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ارائه می‌شود. وی که در این دوره از مسابقات رتبه نخست را در رشته قرائت تحقیق کسب کرد به سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن راه پیدا کرد که در آنجا رتبه نخست را از آن خود کرد.

حسن دانش از اعضای کاروان قرآنی نور اعزامی به حج تمتع امسال بود که طی فاجعه منا به رحمت ایزدی پیوست.

تلاوت حسن دانش از سوره مبارکه حشر، آیات 21 تا 24 و سوره مبارکه شمس، آیات 1 تا 10


لینک دانلود