صالح اطهری‌فرد، سرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع اظهار کرد: پیکر زنده‌یاد امین باوی هفته گذشته از روی عکس‌هایی که از سردخانه‌ها برای ما آورده بودند شناسایی شده بود و زمانی که پیکر ایشان شناسایی شد اجازه ندادند که کسی از بعثه به سردخانه‌ برود و پیکر ایشان را از دیگر اجساد جدا کند.
اطهری‌فرد در ادامه گفت: به این دلیل که زنده‌یاد امین باوی، رنگ پوست تیره داشت به اشتباه در میان جان‌باختگان کشورهای آفریقایی به عنوان مجهولین به جای دیگر منتقل کرده بودند و دو روز گذشته که از بعثه برای گرفتن پیکر ایشان رفته بودند متوجه این موضوع شدند و در نهایت به سردخانه مجهولین رفته و پیکر امین باوی را مجددا شناسایی و از دیگر اجساد جدا کردند.

* از راست محمدسعید سعیدی‌زاده، امین باوی و فواد مشعلی از اعضای گروه باقرالعلوم(ع)*

وی با بیان اینکه پیکر 86 قربانی شناسایی شده به کشور منتقل شد، گفت: پیکر امین باوی نیز جزو این 86 نفر است که به تهران منتقل شد و سپس به آبادان برای خاکسپاری منتقل خواهد شد.
اطهری‌فرد در ادامه گفت: متأسفانه هنوز پیکر محمدسعید سعیدی‌زاده و فواد مشعلی شناسایی نشده است و با وجودی که عکس پرسنلی این عزیزان در اختیار بعثه قرار دارد اما عکس‌هایی که این عزیزان در مکه و مدینه گرفته‌اند هم پرینت گرفتم و در اختیار بعثه قرار دادم تا کار شناسایی پیکر آنها راحت‌تر باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی از اعضای کاروان قرآنی هم‌اکنون در مدینه هستند و از نظر روحی نیز در وضعیت مناسبی نیستند بنده هم‌اکنون به سمت مدینه حرکت می‌کنم تا اگر اعضای کاروان امکان ادامه فعالیت در مدینه را دارند که بمانند و اگر از نظر روحی امکان ادامه ندارند به کشور بازگردند.

در فاجعه منا از میان 20 نفر از اعضای کاروان قرآنی 5 نفر حسن دانش، محسن حاجی حسنی کارگر، محمدسعید سعیدی‌زاده، امین باوی و فواد مشعلی به رحمت ایزدی پیوستند که پیکر حسن دانش و محسن حاجی‌حسنی کارگر به کشور بازگشت اما پیکرهای سعید‌ی‌زاده و مشعلی همچنان مفقود است.