علیرضا روح‌اللهی عضو شایسته گروه مرآة‌الجنه که هفته گذشته در مسابقات اوقاف در مرحله شهرستانی موفق به کسب رتبه اول رشته اذان گردید.و به مرحله استانی این رشته راه یافت،این بار نیز هم در همین رشته در قالب مسابقات ملی اذان دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در مرحله استانی حائز رتبه اول گشته و به مرحله کشوری این رشته راه یافته است.

کسب این موفقیت ارزشمند و راه‌یابی به مرحله کشوری را به علیرضا روح‌اللهی عزیز و خانواده گرامی اش تبریک گفته و برای او در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.