آیین نامه مسابقات سراسری قرآن کریم در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری منتشر شد.این آیین‌نامه پیش از ماه مبارک رمضان در شهر مقدس قم مورد باز‌بینی اساتید و کارشناسان قرآن قرار گرفته بود و امسال در مسابقات سراسری قرآن کریم به اجرا در می‌آید.


لینک دانلود