پیکر مطهر زنده‌یاد امین باوی از اعضای در گذشته کاروان قرآنی کشورمان در فاجعه منا روز گذشته در گلزار شهدای آبادان آرام گرفت.فواد مشعلی، امین باوی و محمد‌سعید سعیدی‌زاده سه عضو درگذشته گروه باقر‌العلوم(ع) در فاجعه منا هستند که هنوز پیکر‌های مشعلی و سعیدی‌زاده به میهن بازنگشته است.