تلاوت مجلسی آیاتی از سوره حشر با صدای استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حصان که این تلاوت در شربین مصر اجرا شده است.


لینک دانلود