تلاوت آیاتی از سوره‌های ضحی، روم، انشراح، فاتحه و بقره با صدای استاد محمدصدیق منشاوی.این تلاوت شامل آیات 17 تا 30 سوره روم، 1 تا آخر سوره ضحی، 1 تا آخر سوره انشراح، 1 تا آخر سوره فاتحه و آیات 1 تا 5 سوره مبارکه بقره است.گفتنی است؛ این تلاوت در مسجد اموی شهر دمشق اجرا شده است.


لینک دانلود