حمید‌رضا عباسی قاری بین‌المللی قرآن کریم بعد از ظهر روز پانزدهم دی ماه بعد از چند روز بی‌هوش به دلیل جراحات ناشی از تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد.این قاری بین‌المللی قرآن کریم که برای داوری مسابقات بسیج استان سمنان به این شهر عزیمت کرده بود، ساعت حدود سه بامداد روز پنج‌شنبه 9 دی‌ماه به همراه حمید شاکر‌نژاد در حال بازگشت از سمنان به مشهد بود که حوالی نیشابور دچار سانحه شد و به دلیل ضربه مغزی به کما رفت. وی روز گذشته بعد از 6 روز بی‌هوشی جان به جان آفرین تسلیم کرد.