به گزارش روابط عمومی گروه مرآة الجنة طه کبیری، سرپرست گروه مرآة الجنة و عضو گروه شمیم بهشت،حائز رتبه دوم رشته قرائت تحقیق مسابقات قرآن وزارت نفت شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر ایشان یکی از گزینه های حضور در مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی عضو اپک می باشند.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده گرامیشان تبریک گفته و امیدواریم ایشان را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی عضو اپک ببینیم.


روابط عمومی گروه مرآة الجنة