«محمود شحات‌انور» قاری برجسته مصری دوهفته گذشته در محفل انس با قرآن در کشورش به تلاوت آیاتی از کلام وحی پرداخت.تلاوت این قاری جوان مصری آنقدر زیبا و آهنگین اجرا شد که بسیاری از حاضران در این محفل نورانی تحت تأثیر تلاوت وی قرار گرفته و همواره محمود شحات‌انور را تشویق می‌کردند. اجرای تلاوت در دستگاه‌های مختلف یکی از بارزترین ویژگی‌های این تلاوت است که تکرارهای آن موجب زیبایی خاصی به آن شده بود،که در ادامه صوت آن تقدیم می‌شود.