«محمود شحات انور»، قاری مصری تاکنون تلاوت‌های بسیاری زیبایی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

در ذیل تلاوتی از آیات 1 تا 10 سوره الضحی، «محمود شحات انور» ارائه شده است.


لینک دانلود