یکی از تلاوت‌های زیبای استاد محمدعبدالصمد عبدالباسط در فضای مجازی منتشر شده و ادعا شده
است که این نسخه اصلی تلاوت نادر و به روایتی جدید الانتشار از استاد عبدالباسط است که مربوط به تلاوت سوره‌های مبارکه  «توبه»، «مزمل» و «غاشیه» است.
این تلاوت زیبا و ماندگار در مسجد شافعی تلاوت شده است.


لینک دانلود