تصویری از مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی، قاری به نام مصری همراه با تلاوت ماندگار وی از سوره‌های حشر، طارق، فجر، حمد و بقره ارائه می‌شود.


تلاوت سوره‌های حشر،طارق، فجر، حمد، بقره                                               لینک دانلود