به گزارش روابط عمومی گروه مرآة الجنة، در بامداد روز 5 خرداد طی جلسه‌ای با حضور سرپرست و اعضای گروه مرآة الجنة، جناب آقای صادق اکبریان به عنوان مسئول روابط عمومی گروه مرآة الجنة انتخاب شد.
بر اساس این تغییر، کلیه‌ی هماهنگی‌ها پیرامون اجرای این گروه با همان شماره‌ی قبلی (09373889510) و با ایشان انجام می‌گردد.
روابط عمومی گروه مرآة الجنة