راغب مصطفی غلوش، اکبرالقراء آیاتی از سوره‌های مبارکه قمر، رحمان، بلد، را در کشور پاکستان تلاوت کرده است.

این فیلم در کانال صوت من القاهرة منتشر شده است.

 دریافت