مرحله نهایی مسابقات تلویزیونی اسراء از شنبه 9 لغایت 14 مرداد با حضور 41 برگزیده مرحله نیمه‌نهایی در تهران و در محل استودیوی برنامه برگزار می‌شود.
در این رقابت‌ها به ترتیب مسابقات قرائت تقلیدی منشاوی، آزاد، عبدالباسط، اذان، دعا و قرائت تقلیدی مصطفی اسماعیل برگزار خواد شد که برنامه آن به شرح ذیل است؛
شنبه 9 مرداد‌ماه رشته قرائت تقلیدی مرحوم منشاوی با داوری آقایان موسوی‌بلده و پورزرگری.
یکشنبه 10 مرداد رشته قرائت آزاد با داوری اساتید محمدرضا ابوالقاسمی و حسین رستمی.
دوشنبه 11 مرداد رشته قرائت تقلیدی مرحوم عبدالباسط با داوری آقایان محمدرضا ابوالقاسمی و بادپا.
سه‌شنبه 12 مرداد‌ رشته اذان با داورای استاد شریف و استاد رضیعی
چهارشنبه 13 مرداد رشته دعا با داوری آقایان غلامرضازاده و بکایی.
پنجشنبه 14 مرداد رشته قرائت تقلیدی مرحوم مصطفی اسماعیل با داوری استاد موسوی بلده و استاد ملکشاهی.
فرازهای مسابقه مرحله نهایی
رشته قرائت تقلیدی مرحوم منشاوی شامل؛ سوره مبارکه حمد آیات 6 تا آخر و سوره مبارکه بقره آیات 1 و 2
رشته قرائت آزاد شامل؛ سوره مبارکه ضحی
رشته قرائت تقلیدی مرحوم عبدالباسط شامل؛ سوره مبارکه تکویر آیات 19 تا 10
رشته اذان شامل؛ آغاز تا پایان اذان
رشته دعا‌خوانی فرازی از دعای ندبه از عبارت «هل الیک یابن احمد سبیلا» تا «الحمد... رب العالمین»
رشته قرائت تقلیدی مرحوم مصطفی اسماعیل شامل سوره مبارکه ق آیات 39 تا 37
پیش از این قرار بود مرحله نهایی مسابقات تلویزیونی اسراء در شهر کاشان برگزار شود.