ابتهال «یا ایها المختار» کاری زیبا از معتصم بالله العسلی، مبتهل سوری در کانال تلگرام تلاوت قاریان برجسته جهان منتشر شده است. 


لینک دانلود