• آشنایی اولیه

"گـروه مرآة الجنـة" در تیر ماه سال 1391 با زحمات و پیگیرهای جناب آقای "طه کبیری" شکل گرفت و با حمایت اعضاء "گروه شمیم بهشت" علی‌الخصوص جناب آقای "محمد متولی‌طاهر" و همت و تلاش اعضای خود گروه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

  • سرپرست گروه
         طه کبیری - عضو گروه شمیم بهشت
  • اعضای گروه
  1. محمد اکبری - کارشناس رشته مهندسی مکانیک
  2. صادق اکبریان - دانشجوی کارشناسی رشته حقوق
  3. امیرحسین دهزاد - دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
  4. مهدی رضازاده - دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری
  5. علیرضا روح‌اللهی - دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
  6. حمزه مؤمنی - طلبه حوزه علمیه

روابط عمومی گروه مرآة الجنة