گروه مدیحه‌سرایی و جمع‌خوانی قرآن محمد رسول‌الله(ع) متشکل از 62 نفر از اعضای 13 گروه تواشیح تهران است که در این گزارش یکی از اجرای‌های زیبای این گروه تقدیم می‌شود.
در این فیلم آیات 21 تا 24 سوره مبارکه احزاب توسط اعضای گروه محمد‌رسول الله(ص) جمع‌خوانی می‌شود.