محفل انس با قرآن کریم، دیروز، ششم تیرماه در حسینیه هدایت تهران واقع در میدان قیام، نرسیده به پل ری، انتهای کوچه رقیب‌دوست از ساعت ۱۹ الی اذان مغرب برگزار شد. تلاوت پایانی این محفل را محمدحسین سعیدیان انجام داد. سعیدیان در این محفل، آیاتی از سوره انبیاء و سوره قدر را تلاوت کرد که در ادامه ارائه می‌شود.

جدیدترین تلاوت محمدحسین سعیدیان+دانلود